Uitnodiging Ledenvergadering BWFO, 4 juni 2024

16 mei 2024

Beste ondernemer, eigenaar,

Namens het bestuur van Bedrijvenpark WFO (BWFO) nodigen wij u graag uit voor de ledenvergadering op dinsdag 4 juni 2024 om 19.30 uur.

De voorlopige agenda is als volgt:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Bestuurssamenstelling
  3. Verslag vorige ledenvergadering, 6 juni 2023; klik hier
  4. Jaarrekening 2023
  5. Begroting 2024
  6. Parkmanagement
  7. Lopende zaken terrein WFO-west
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Programma:

Inloop met koffie/thee vanaf     19.15 uur
Start vergadering                      19.30 uur
Sluiting en netwerkborrel           21.00 uur

Locatie:
Omnyacc GoesDeen, Bollenmarkt 8a, 1681 PJ  Zwaagdijk

U bent van harte welkom en wij gaan er vanuit u te mogen begroeten op dinsdag 4 juni a.s.
Wilt u ons uiterlijk 1 juni a.s. per email via info@bwfo.nl laten weten met hoeveel personen u aanwezig kunt zijn.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van BWFO

Aad Kraakman, voorzitter