Uitnodiging Ledenvergadering BWFO

21 mei 2023

Namens het bestuur van Bedrijvenpark WFO (BWFO) nodigen wij u graag uit voor de ledenvergadering op dinsdag 6 juni 2023 om 19.30 uur.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Bestuurssamenstelling
 3. Verslag vorige ledenvergadering, 14 juni 2022 – klik hier
 4. Jaarrekening 2022
 5. Begroting 2023 – voorstel indexatie
 6. Parkmanagement
 7. Lopende zaken terrein WFO-west
 8. Overdracht terrein WFO-oost
 9. Duurzaamheid
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Programma:
Inloop met koffie/thee  vanaf     19.30 uur
Start vergadering                           20.00 uur
Sluiting en netwerkdrankje       21.30 uur

Locatie:

Omnyacc GoesDeen, Bollenmarkt 8-A, 1681 PJ  Zwaagdijk

U bent van harte welkom en wij gaan er vanuit u te mogen begroeten op dinsdag 6 juni a.s. Neem ook eens een introducee (collega ondernemers) mee!
Wilt u ons uiterlijk 4 juni a.s. per email via info@bwfo.nl laten weten met hoeveel personen u aanwezig kunt zijn.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van BWFO
Aad Kraakman, voorzitter