Parkmanagement Hoorn verwerft opdracht uitvoering bedrijventerrein Zevenhuis

22 juli 2020

De Stichting Parkmanagement Zevenhuis heeft per 1 juli 2020 opdracht gegeven aan Parkmanagement Hoorn BV om te starten met de uitvoering van Parkmanagement op het nieuwe toonaangevende bedrijventerrein Zevenhuis.

De eigenaren van een kavel op bedrijventerrein Zevenhuis zijn verenigd in de stichting Parkmanagement Zevenhuis. Het doel van de stichting is uitvoering te geven aan actief beheer van het bedrijventerrein. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de collectieve beveiliging, zoals cameratoezicht en nachtsurveillance. Verder worden met de gemeente Hoorn afspraken gemaakt over het beheer van de openbare ruimte op het terrein. In de tweede helft van 2020 zal het ontwerp worden gemaakt voor de groenvoorzieningen van fase 1 en zal de Parkmanager dagelijks aanwezig zijn op het terrein om aansturing te geven op het beheer.