Ontwerpbeleid huisvesting buitenlandse werknemers mede tot stand door gezamenlijk inzet OFM, WBG en BWFO

14 december 2020

Op 26 november stemde de gemeenteraad in met het ontwerpbeleid huisvesting buitenlandse werknemers. In dit beleid staat hoe we om willen gaan met aanvragen die we daarvoor krijgen. Bijvoorbeeld hoeveel mensen er op een plek mogen verblijven, en aan welke andere regels dat moet voldoen. 

Beleid ter inzage tot 21 januari 2021: u kunt hier een reactie op geven
Het ontwerpbeleid ligt vanaf vandaag 10 december 2020 tot 21 januari 2021 ter inzage.

Via de onderstaande link kunt u de publicatie en het ontwerpbeleid lezen. Hier is ook een reactie formulier geplaatst, zodat u digitaal een reactie (zienswijze) kunt geven op het ontwerpbeleid (DigiD nodig):
https://www.medemblik.nl/over-medemblik/bekendmakingen/inspraak-ontwerpbeleid-huisvesting-buitenlandse-werknemers

Daarnaast vindt u in een nieuwsartikel op de lokale media meer informatie over dit onderwerp:
https://www.medemblik.nl/fileadmin/Medemblik/website/Nieuws/Gemeentenieuws/2020/20201210_Gemeentenieuws.pdf

Vervolg
Vaststelling van het definitieve beleid vindt naar verwachting voor de zomer in de raad plaats. Hierbij betrekken wij ook de ingediende zienswijzen. 

Vragen?
Misschien heeft u nog vragen. Stuurt u dan een mail met uw vraag naar info@medemblik.nl onder vermelding van ontwerpbeleid huisvesting buitenlandse werknemers (Z-19-083408).