Online enquête gestart naar huisvesting buitenlandse werknemers in Westfriesland

16 mei 2022

Veel bedrijven in Westfriesland zijn afhankelijk van buitenlandse werknemers. De groeiende economie in Westfriesland vraagt om extra arbeidskrachten, die niet allemaal in de regio te vinden zijn. Om deze reden trekken ondernemers steeds vaker buitenlandse arbeidskrachten aan. Zij komen naar de regio voor een kort verblijf: ze werken vaak een aantal maanden en gaan daarna weer huiswaarts. Nu al is er een tekort aan huisvesting voor deze werknemers. Uit onderzoek blijft dat in de toekomst de vraag naar buitenlandse werknemers verder gaat toenemen. De zeven Westfriese gemeenten werken samen met de provincie Noord-Holland en de Westfriese Bedrijvengroep, om te zorgen voor extra huisvesting voor buitenlandse werknemers in de regio.

Online enquête voor inwoners en bedrijven

De zeven gemeenten in de regio vinden het belangrijk dat inwoners en bedrijven in de regio kunnen meedenken in het onderzoek. Daarom wordt van 9 tot en met 29 mei een online enquête gehouden, die alle inwoners, ondernemers en werkgevers kunnen invullen. In deze online vragenlijst worden stellingen voorgelegd over mogelijke oplossingen voor het vraagstuk en mogelijke uitgangspunten voor geschikte locaties. Daarnaast wordt in de enquête gevraagd geschikte locaties op de kaart aan te wijzen.

Opzet van het locatieonderzoek

Het locatieonderzoek richt zich op nieuwe middelgrote locaties vanaf ongeveer 100 bedden. In totaal wordt voor 3.000 logiesplekken extra capaciteit gezocht. Dit is de opgave tot 2025. Het onderzoek kent drie fasen. In de eerste fase is met (vertegenwoordigers) van belanghebbenden in de regio besproken wat belangrijke aandachtspunten zijn bij het zoeken naar geschikte locatie. Dit vormt de basis voor criteria waarop mogelijke locaties getoetst worden. Deze eerste fase is afgerond. Het onderzoek is nu een tweede fase ingegaan, waarin breder wordt opgehaald hoe inwoners en bedrijven in de regio tegen het vraagstuk aan kijken. Ook worden

mogelijk kansrijke locaties geïnventariseerd. Een belangrijk onderdeel van fase is de online enquête. In de derde fase worden de geïnventariseerde locaties beoordeeld op geschiktheid en wenselijkheid. Op basis van deze beoordeling worden de meest kansrijke locaties voorgesteld.

De enquête is te vinden op de website van regiowestfriesland.nl