Nieuwe TONK regeling

15 maart 2021

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen en werkuren verdwenen. Daarom kunnen bepaalde ondernemers en werknemers hun werk niet of maar deels uitoefenen en hebben zij minder inkomen dan voorheen. Hierdoor kunnen zij  bijvoorbeeld de hypotheekrente, huur of gas/water/licht niet meer betalen. Hiervoor is nu de TONK regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten)  In de bijgevoegde link staat wat deze regeling inhoudt en kunt u deze aanvragen bij de gemeente. De regeling geldt met terugwerkende kracht, wat betekent dat inwoners deze regeling ook aan kunnen vragen voor de maanden januari en februari 2021. De regeling loopt tot en met juni 2021.

https://www.medemblik.nl/zorg-werk-en-inkomen/tonk