JAN ROSIER – Tijdelijke coronamanager binnenstad Hoorn

10 juni 2020

Tot 1 november 2020 gaat een Coronamanager voor de binnenstad aan de slag met de belangrijkste Coronaopgaven voor dat gebied: spreiding van bezoekers. Jan Rosier, bekend als bestuurslid bij de Hoornse Ondernemers Compagnie, gaat deze taak op zich nemen.

De versoepeling van de Coronamaatregelen nodigt mensen uit om weer meer naar de stad te gaan. Om de toenemende drukte in goede banen te leiden is goede samenwerking en afstemming tussen gemeente, winkeliers, horecaondernemers, marktkooplieden en culturele instellingen cruciaal. De Coronamanager is een aanspreekpunt voor alle partijen, brengt partijen bij elkaar, en coördineert de uitvoering van noodzakelijke maatregelen.

BEKEND GEZICHT

De gemeente Hoorn heeft Jan Rosier gevraagd om de rol van Coronamanager binnenstad van 1 juni tot in ieder geval 1 november op zich te nemen. Rosier is zelfstandig ondernemer en bestuurslid bij de Hoornse Ondernemers Compagnie. Vanuit die hoedanigheid is hij een bekend gezicht voor de Hoornse ondernemers. In oktober volgt een evaluatie en wordt bekeken of en op welke manier deze inzet voortgezet wordt. De kosten worden gedekt uit het Stimuleringsfonds Coronacrisis van 2,4 miljoen euro dat de gemeenteraad in mei instelde.