De Omgevingswet komt eraan

16 oktober 2023

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Wat betekent dat voor jou? Deze nieuwe wet brengt de bestaande wetten en regels voor de leefomgeving samen in één wet. Het gaat om wetten en regels voor onder meer bouwen, wegen, milieu, bodem, natuur, geluid en water. Dat is een hele verandering.
De invoering van deze wet heeft gevolgen voor inwoners, ondernemers, gemeenten, provincies en waterschappen. De nieuwe wet raakt iedereen.
Wil je alvast meer weten? Ga dan naar de speciale website over de Omgevingswet.

Lees meer