Michiel Pijl voorgedragen als nieuwe burgemeester Medemblik

10 juli 2023

De gemeenteraad heeft Michiel Pijl voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Medemblik. De raad ziet in hem een ambitieuze, zichtbare en vernieuwende burgemeester met een goed netwerk en grote kennis van de regio. Momenteel is de heer Pijl burgemeester van buurgemeente Drechterland. Hij kijkt er naar uit om de overstap te maken: “Medemblik is een geweldige gemeente en ik verheug me erop om aan de slag te gaan, samen met de inwoners, de raad, het college en de ambtenaren. Ik hoop een zichtbare burgemeester te worden voor de inwoners van alle 17 kernen.”

De gemeenteraad heeft op 5 juli Michiel Pijl voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Medemblik. De gemeenteraad volgde hiermee de aanbeveling op van de vertrouwenscommissie. De heer Pijl is 44 jaar en sinds 2016 burgemeester van de gemeente Drechterland. Eerder was hij wethouder en raadslid van de gemeente Hoorn; de gemeente waar hij is opgegroeid.

De vertrouwenscommissie, met als voorzitter Mark Hoogewerf, bereidde de afgelopen weken de voordracht voor. In de voordracht wordt de heer Pijl omschreven als ambitieus, enthousiast, betrokken en getuigt hij van een juiste focus op uiteenlopende zaken. Hij beschikt over goede communicatieve vaardigheden, empathisch vermogen en heeft een evenwichtige kijk op de verschillende rollen als burgemeester. Verder is hij breed georiënteerd, kent hij de regio goed en beschikt hij over een netwerk bij de VNG, de provincie en het Rijk.

Netwerker, aanjager maar ook burgervader

De vertrouwenscommissie is van mening dat met name zijn frisse, dynamische kijk op uiteenlopende zaken, zijn energie en contacten in en buiten de regio kunnen bijdragen aan het verder profileren van de ambities van Medemblik. Naast netwerker kan hij ook de aanjager zijn van initiatieven en vernieuwing, zoals vermeld in de profielschets.

Daarnaast acht de vertrouwenscommissie de heer Pijl ook uitermate geschikt als ‘burgervader’ van de Medemblikse gemeenschap: zichtbaar, benaderbaar en dienstbaar. Een verbinder en enthousiast boegbeeld voor Medemblik.

Michiel Pijl: “Ik ben zeer vereerd met deze voordracht en dank de gemeenteraad voor het vertrouwen. Medemblik is een geweldige gemeente en ik verheug me erop om aan de slag te gaan, samen met de inwoners, de raad, het college en de ambtenaren. Ik hoop een zichtbare burgemeester te worden voor de inwoners van alle 17 kernen.”

Vervolg

De gemeenteraad gaat deze voordracht aanbieden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarna bij Koninklijk Besluit tot benoeming wordt besloten.

Naar verwachting zal de heer Pijl op dinsdagavond 26 september beëdigd en geïnstalleerd worden. De benoeming geldt voor een periode van zes jaar waarna herbenoeming kan plaatsvinden.

Tot het zover is, blijft Dennis Straat aan als waarnemend burgemeester. Burgemeester Frank Streng heeft inmiddels in kleine kring afscheid genomen. Hij was 12 jaar burgemeester van de gemeente Medemblik.